საქართველო, თბილისი, 1060 პეკინის გამზირი 34 ბიზნეს ცენტრი, ოფისი 407
+995322422070
+995555203302

სარკინიგზო გადაზიდვები

სტანდარული, მალუჭებადი, თხევადი, თერმომგრძნობიარე, სახიფათო ტვირთების გადაზიდვა რკინიგზით საქართველოს ტერიტორიაზე და მის ფარგლებს გარეთ.
ვმუშაობთ  შემდეგ მიმართულებეზე: ირანი, ყაზახეთი, აზერბაიჯანი, თურქმენეთი, უზბეკეთი, ტაჯიკეთი, ყირგიზეთი, რუსეთი, უკრაინა,
ვუზრნუველყოფთ დაგეგმვასა და  ტრანპორტირებისთვის საჭირო  ინფორმაციის  სრულად მიწოდებას დამკვეთისთვის. ასევე ტვირთის  ადგილმდებარეობის მუდმივ კონტროლს