საქართველო, თბილისი, 1060 პეკინის გამზირი 34 ბიზნეს ცენტრი, ოფისი 407
+995322422070
+995555203302

საზღვაო გადაზიდვები

ტვირთის ტრანპორტირება ხდება მისივე სპეციფიკიდან გამომდინარე სპეციალურად შერჩეული კონტეინერით. როგორც სტანდარტული, სპეციალიზებული ასევე არაგაბარიტული და მალფუჭებადი ტვირთების ტრანსპორტირებისთვის საჭირო კონტეინერებით.
 
ჩვენ გთავაზობთ:
  • სრულ საკონტეინერო გადაზიდვებს
  • პორტიდან პორტამდე ტრანსპორტირებას
  • საწყობიდან საწყობამდე ტრანსპორტირებას
ტვირთის დაზღვევას