Gürcistan, Tiflis 1060 Pekini ave. İş Merkezi Ofisi 407
+995322422070
+995555203302

Projeler

Hizmet alanımız: Avrupa’nın bütün ülkeleri, Asya ülkelerin çoğu, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya.
“Carry” taşımacılık şirketi bütün ülkelerden Gürcistan’a hava taşımacılığı gerçekleştirmekte.
Yükün nakliyesi yükün hangi madde olduğuna bakılarak özel olarak seçilmiş konteynır aracılığıyla yapılmaktadır.
Gürcistan ve Gürcistan dışında standart, çabuk bozulan, sıvı, yanıcı, tehlikeli maddelerin demiryolu ile taşımacılığı.

carry on your success